Bibliográfia

1973

A szabóipar Magyarországon a dualizmus korában. In: Folia Historica 2.(1973), 135-178. p.

1975

A menyasszonyi kelengye a városi rétegeknél 1867- 1914 között. In: Folia Historica 3. (1975), 89-109. p.

1976

Öltözködési szabályok a századfordulón. In: Folia Historica 4. (1976), 131-144. p.

1977

Osztrák-magyar kapcsolatok és kölcsönhatások a divat területén 1850 -1916 között. In: Folia Historica 5. (1977), 177- 211. p.

1978

A női divat változásai 1850-1895 között. In: Folia Historica 6.(1978), 79-159. p.

1979

Court and City Costume 18th to 20th centuries. In: Historic Hungarian Costume from Budapest (Kiállítási katalógus). Whitworth Art Gallery, Manchester, 1979, 16- 45. p.

1980

How the Hungarian National Costume Evolved. In: The Imperial Style: Fashions of the Hapsburg Era. New York, Rizzoli, 1980, 75-89. p.

1981

6/1. köt., Magyar művészet 1890-1919 / szerkesztő Németh Lajos ; [a szerkesztő munkatársa Bernáth Mária] 1981. 635-657 p.

A művészet környezetformáló szerepe, a környezetkultúra változása. Lakáskultúra. Öltözködés, divat. 107-115 A díszlettervezés. , 533-539 p.  In: Magyarországi Művészet Története 6/2. köt. 1890-1919. Bp. : Akad. K., 1981

Divat 1700-1960 között. In: Viselettörténet és restaurálás (tankönyv). Képző és Iparművészeti Főiskola Restaurátor és Konzervátorképző Intézet, Budapest, 1981. 65-157. p.

A női divat változásai 1896-1914 között. In: Folia Historica 10. (1981) 189-201. p.

1983

Régi viseletek. In: Régiségek könyve. Budapest, Gondolat, 1983. 348-365. p.

Az ember tragédiája színpadtervei 1883 – 1915. In: Színháztudományi Szemle 12. (1983), 95-147. p.

1984

Mária királyné menyegzői öltözéke. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum / Múzsák, 1984.

A polgárosodás kezdeteinek hatása a viseletben. Férfi és női divat 1778-1814 között. In: Folia Historica 12. (1984), 27-91. p.

1986

A művészet hatása a divatra 1896-1919 között. In: Lélek és forma: Magyar művészet 1896-1914. (Kiállítási katalógus) Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1986.  45-47. p.

1987

Mária királyné esküvői öltözéke az újabb kutatások tükrében. In : Folia Historica 13. (1987), 7-31. p.

1988

Textíliák. In: A budapesti Zsidó Múzeum. Budapest, 1988. 157-185. p.

1989

Letűnt idők, eltűnt divatok, 1867-1945. Budapest, Gondolat, 1989.

A Muskátli c. kézimunkaújság és a magyaros öltözködési mozgalom az 1930-as években. In: Ethnographia, 1989/1. 329-341. p.

1990

Deux habits dans la collection du Musee National Hongrois. In: Il costume nell’eta del rinascimento. Firenze, 1990. 309-315 p.

Ein blühender Garten. In: Handarbejdets Fromme. Koppenhága, 1990/4. 3-8. p.

1991

Pesti nő a századfordulón. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 1991. március 20 – augusztus 20. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 1991.

Women of Budapest in 1900. Exhibition in the Hungarian National Museum, 20 of March – 20 of August 1991. Hungarian National Museum, Budapest, 1991.

Die Budapester Frau um 1900. Sonderausstellung im Ungarischen Nationalmuseum von 20. März bis 20. August 1991. Ungarisches Nationalmuseum, Budapest, 1991.

A nő és a képzőművészet kapcsolata a 19-20. század fordulóján. In: Új Művészet 2. (1991) / 9. 41-44. p.

A szabóipar helyzete a századfordulón. In: Kézművesipartörténeti Szimpózium 7., Veszprém. MTA Veab, 1991. 55-60. p.

A világ legszebb asszonya, Őfelsége Erzsébet királyné. (magyar és német nyelven).

In: Erzsébet, Sisi, Elisabeth. Kiállítási katalógus. Eisenstadt, 1991.  20-27, 161-168. p.

Biedermeier férfi és női divat hatása Magyarországon. In: Helikon. 1991/1-2.  231-237. p.

Öltözködés és divat. In: Széchenyi és kora. Budapest, 1991. 239- 267. p.

Magyar divattörténet 1945-1949. In: História XIII (1991), 4. 22-24. p.

Magyar divattörténet 1949-1958. In: História XIII (1991), 5-6. 50-52. p.

1992

Erzsébet, a magyarok királynéja. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 1992. május 18. – 1993. január 15. (A katalógust összeállította F. Dózsa Katalin). Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 1992.

Elisabeth, die Königin von Ungarn. Austellung im Ungarischen Nationalmuseum. 18. 5. 1992 – 15. 1. 1993. (Der Katalog zsgest. von Katalin Földi-Dózsa). Ungarisches Nationalmuseum, Budapest, 1992.

Erzsébet királyné. In: Leveleskönyv. Budapest, Akadémia 1992. 13-19 p.

Iszonyú magyar honvágyam van [Erzsébet királynéról, I. Ferenc József feleségéről] In: Rubicon 4. [19]92. 4. 10-13. p.

1993

Divat, szabóipar címszó. In: Budapest Lexikon. Budapest, Akadémiai Kiadó 1993. 331-332. p.

A Kunsthistorisches Museum Monturdepot gyűjteményének ún. nagy gyászruhája, s annak magyar vonatkozása. In: Folia Historica 18. (1993), 267-272. p.

1994

Kontrasztok. Alkalmazott textil. In: 13. Magyar Textil Biennálé katalógusa. Szombathely, 1994. 64-65. p.

Changes in the Cut of Traditional Hungarian Costumes in the Seventeenth to Nineteenth Centuries. In: Costume.  The Journal of the Costume Society.  1994 / 28.

Hungarian Textiles in the Baroque Era. In: Baroque Splendor. The art of Hungarian Goldsmith. Kiállítási katalógus. NewYork, Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, l994. 81-95. p.

Árva Bethlen Kata szószéktakarója és úrasztali kendője. In: Magyar Iparművészet. 1994./4. 8-9. p.

1995

Die Frauen der Habsburger. Ausstellungskatalog. Schlosshof-Niederweiden, 1995.

Elisabeth, impératrice d’Autriche et reine d’Hongrie et la mode. Kiállítási katalógus. Paris, Musee de la Mode et le Costume, 1995.

1996

Az utolsó magyar királykoronázás képei. Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Metszettárában. 1996. március 19 – július 28. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 1996.

Pictures of the last coronation in Hungary. Exhibition in the Budapest Historical Museum. 19th March – 28th July 1996. Budapest Historical Museum, Budapest, 1996.

Az utolsó magyar királykoronázás képei. A Budapesti Történeti Múzeum kiállítása. In: Rubicon 1996/4-5. 38. p.

Egyedül leszünk? A Fővárosi Képtárról. In: Mozgó világ. 22. 1996. 2. 70-84. p.

Asszonykiállítás. Undi Mariska tárlata Gödöllőn. Új Művészet évfoly. 1996. 9. sz. 65-66. p.

Erzsébet, arc és álarc. In: Lévay, Sylvester – Kunze, Michael: Elisabeth. Színházi műsorfüzet. 1996. 9-10. p.

Bánffy Miklós Gróf, a szinházi látványtervező. In: TBM 25. 1996. 337-347. p.

A rendi nemzettudat szimbóluma, a díszmagyar. In: Magyarok Kelet és Nyugat közt. A nemzettudat változó jelképei. Tanulmányok. Budapest, Néprajzi Múzeum – Balassi, 1996. 155-165. p.

1997

Elisabeth, Kaiserin von Österreich, Königin von Ungarn und die Mode. In: Kaiserin Elisabeth von Österreich. Bad Ischl, 1997. 34-37. p.

A kulisszáktól a stilizált színpadig. Még egyszer Az ember tragédiája 1883-1915 közötti díszletterveiről. Színháztudományi Szemle 32 (1997), 33-48. p.

A kékfestő az „úri divatban”. In: Isten áldja a tisztes ipart. Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére. Sopron, Soproni Múzeum, 1998. 173-181. p.

Budapest – divatváros. A magyar divattervezés rövid története. In: Tanulmányok Budapest Múltjából XXVI (1997), 89-110. p.

1998

Egy nagyváros születése. Pest, Buda, Óbuda az egyesítés idején. Kiállítás Budapest egyesítésének 125. évfordulója tiszteletére a Budapesti Történeti Múzeumban. (szerkesztette: F. Dózsa Katalin, Szvoboda-Dománszky Gabriella). In: Tanulmányok Budapest Múltjából XXVII. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 1998.

Egy nagyváros születése c. kiállítás koncepciója és létrejöttének története. In: Magyar Múzeumok évfoly. 1998. 2. sz. 51-54. p.

A restaurálás művészete – Műhelytitkok a múzeum életéből. In: Magyar Múzeumok évfoly. 1998. 4. sz. 45-46.p.

Egy darab „varrott” magyar történelem. Rhédey Klára díszruhája a Gödöllői Királyi Kastélyban.  Szalon (ez folyóirat, vagy a kiáll. helye?) 1998. Kiállítási katalógus. ??? p.

A magyar ruha feltámadása. Népviselet és napi divat a harmincas években. In: Rubicon 81 (1998)/7., 48-50. p.

A kulisszáktól a stilizált színpadig. In: Színháztudományi Szemle 32 (1997), 33-48. p.

1999

Párizs-Bécs-Budapest 1. Gondolatok egy fiatal iparművészeti ág történetével kapcsolatban.  In: Magyar ipműv. 1999. 2. 22-29. p.

Párizs-Bécs-Budapest 2. A divattervezésről.  In: Magyar ipműv. 1999. 3. 8-11. p.

Iszonyú magyar honvágyam van. Erzsébet és a magyarok. In.: Rubicon 93-94. 1999. 46-48. p.

A társasági élet szerepe a XIX. században Budapest világvárossá válásában. In: Tanulmányok Budapest Múltjából XXVIII. (1999), 303-318. p.

Francia elegancia. Divatkellékek Párizsból. A Musée Galliera – Párizs város divatmúzeumának kiállítása. Budapesti Történeti Múzeum, 1999. május 20 – augusztus 29. (szerkesztette: F. Dózsa Katalin, Falluel, Fabienne, Simonovics Ildikó) Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 1999.

Az accecoire-tól a divatkellékig. In: Francia elegancia. Divatkellékek Párizsból. Budapest, BTM, 1999. 15-19. p.

Egy rendhagyó kiállítás-sorozat a Millenniumi Földalattin. In: Magyar Múzeumok 1999. 3. sz. 41-42. p.

2000

A Budavári Királyi Palota évszázadai. Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. 2000. március 29 – 2001. február 12. Konferencia. 2000. május 30-31. (szerkesztette: F. Dózsa Katalin, Szvoboda Dománszky Gabriella). In: Tanulmányok Budapest múltjából XXIX. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2001.

Centuries of the Royal Castle in Buda [ed. Katalin Földi-Dózsa]  Budapest History Mus., 2000.

Die Jahrhunderte des Königlichen Palastes in der Burg von Buda [Red. Katalin Földi-Dózsa] Historisches Mus. der Stadt Budapest, 2000.

Konferencia és kiállítási katalógus. In: TBM 29. 2000. szerkesztette: F. Dr. Dózsa Katalin

Az udvari díszruha története. In: A Budavári Királyi Palota évszázadai. 95-105. p.

2001

A magyar nemesi viselet mint udvari díszruha. In: Császár és király. Kiállítási katalógus. Collegium Hungaricum – Österreichische Nationalbibliothek, Bécs, 2001. 23-29. p.

Die ungarische Nationaltracht als Hofkleidung. In: Kaiser und König. Ausstellungkatalog. Collegium Hungaricum – Österreichische Nationalbibliothek. Wien. Kiadó 2001. 23-29. p.

A „Zichy-féle“ Az ember tragédiája díszletek. In: Zichy Mihály. Kiállítási katalógus. Zala. ? Kiadó, 2001. 96-105. p.

Budapest. Un chateau pour un royaume. Kiállítási katalógus. Musée Carnevalet. Paris kiadó 2001. Szerkesztés  megnézni

Le costume de cour de hongrois. In: Musée Carnevalet. Kiállítási katalógus. Paris kiadó 2001. 73-80. p.

Biedermeier divatlapok. In: Szalon  évfoly.  2001. jún. sz. ??? p.

A szcenikai művészet. A szcenikai művészet megújítása. In: Magyar Színháztörténet 1873-1920. (szerk: Székely György, Gajdó Tamás), Budapest, 2001. 373-386., 692-734. p.

Megértő feleség és szenvedélyes anya. In: Erzsébet, a magyarok királynéja (szerk.: Rácz Árpád). Budapest, 2001. 32- 46. p.

Erzsébet és a bécsi udvar. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. 56-64. p.

Erzsébet társasága. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. 78-90. p.

A világ legszebb asszonya. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. 106-118. p.

2002

Árva Bethlen Kata szószéktakarója és úrasztali terítője a fogarasi református templomban. In: Írott és tárgyi emlékeink kutatója. Emlékkönyv Bánkúti Imre 75. születésnapjára. Budapest,  Magyar Nemzeti Múzeum – Budapesti Történeti Múzeum – Hadtörténeti Intézet, 2002.  221-248. p.

Un château pour un royaume. Kiállítás a Budai Vár történetéről Párizsban. In: Magyar Múzeumok. 8. évf. 2. sz. 2002.  46-47. p.

Zeit des Aufbruchs. Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde. Austellungskatalog. Skira – Kunsthistorisches Museum, Milano – Wien, 2003.

Die Zeit des Aufbruchs. In: Zeit des Aufbruchs. 21-35. p.

2003

Párizs és Budapest a divat tükrében, 1750-2003. Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban, 2003. május 30 – szeptember 30. (a katalógust szerkesztette F. Dózsa Katalin). Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2003.

Veszedelmes viszonyok – Vigyázó szemetek Párizsra vessétek. In: Párizs és Budapest a divat tükrében 1750-2003. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 7-12. p.

Vörös és fekete – Liliomfi. In: Párizs és Budapest a divat tükrében 1750-2003. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 31-34. p.

A hölgyek öröme – Fekete gyémántok. In: Párizs és Budapest a divat tükrében 1750-2003. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 49-51. p.

Hatás – ellenhatás, Párizs – Budapest. In: Párizs és Budapest a divat tükrében 1750-2003. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 56-57. p.

Az eltűnt idő nyomában – Vörös postakocsi. In: Párizs és Budapest a divat tükrében 1750-2003. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 61-62. p.

A Garszon. In: Párizs és Budapest a divat tükrében 1750-2003. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 83-84. p.

Hippolyt a lakáj. In: Párizs és Budapest a divat tükrében 1750-2003. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 95-98. p.

Jó reggelt, búbánat – Állami áruház. In: Párizs és Budapest a divat tükrében 1750-2003. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 109-112. p.

Szómagyarázatok. In: Párizs és Budapest a divat tükrében 1750-2003. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 157-159. p.

Paris – Budapest mode, société et litérature 1750-2003. Exposition au Budapesti Történeti Múzeum, 30 mai – 30 septembre 2003. (redaction des textes Katalin Földi-Dózsa). Édition Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2003.

Liaisons dangereuses – Tournez vos yeux attentifs vers Paris! In: Paris – Budapest mode, société et litérature 1750-2003. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 7-12. p.

Le Rouge et le Noir – Jeune Lys. In: Paris – Budapest mode, société et litérature 1750-2003. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 31-34. p.

Au Bonheur des Dames – Les diamants noirs. In: Paris – Budapest mode, société et litérature 1750-2003. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 49-51. p.

Jeux d’influence Paris-Budapes. In: Paris – Budapest mode, société et litérature 1750-2003. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 56-60. p.

A la recherche de temps perdu – La diligence rouge. In: Paris – Budapest mode, société et litérature 1750-2003. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 61-62. p.

La garçonne. In: Paris – Budapest mode, société et litérature 1750-2003. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 83-84. p.

Hippolyte, le laquais. In: Paris – Budapest mode, société et litérature 1750-2003. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 95-98. p.

Bonjour, tristesse! Magasin de l’état. In: Paris – Budapest mode, société et litérature 1750-2003. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 109-112. p.

A szalon szerepe a 19. században, különös tekintettel a Pulszky szalonra. In: Vándorutak – múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Archaeolingua Alapítvány, Budapest, 2003. 533-540. p.

2004

Az áttörés kora. Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között, 1873-1920. Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban: 2004. március 20 – szeptember 6., Magyar Nemzeti Galériában: 2004. március 20 – május 17., Országos Széchényi Könyvtárban: 2004. március 20 – szeptember 6.) (Kiállítási katalógus. Összeállította és szerkesztette: F. Dózsa Katalin). Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2004.

Az áttörés kora. In: Az áttörés kora I., 19-37. p.

[tárgyleírások] In: Az áttörés kora.

A Gödöllői Művésztelep. In: Magyar Múzeumok. 2003/4. 59-60. p.

[tárgyleírás a 371. oldalon] In: Mariazell és Magyarország. Egy Zarándokhely emlékezete. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2004.

Egy 18. századi, a 19. század végén átalakított magyar díszruha. A historizmus stílusának egy jellemző viseletdarabja a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében. In: Restaurálási tanulmányok. Timár-Balázsy Ágnes Emlékkönyv. (Szerkesztette: Éri István), Pulszky Társaság, Budapest, 2004.

2005

Vena i Budapest na rubehe vekov 1870-1920. Kiállítási katalógus szerkesztése és tanulmány. Szentpétervár Ermitázs. Szlávija. 2005. Tanulmány: 20-33. p.

2007

[Vér Eszter Virággal]: Erzsébet királyné mítosza / Der Mythos der Königin Elisabeth / The Myth of Queen Elisabeth. Kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban az Erzsébet-emlékév alkalmával. 2007. június 7 – szeptember 30. Rubicon, Budapest – Gödöllői Királyi Kastély, 2007.

2008

Titánia lovagjai I. Rudolf, a reményvesztett imádó / The Knights of Titania. Rudolf, the Desperate Admirer. Időszaki kiállítás a gödöllői Királyi Kastély Múzeumban. 2008. június 5 – szeptember 28. (Szerkesztette F. dr. Dózsa Katalin és Faludi Ildikó). Gödöllői Királyi Kastély. 2008.

Rudolf – a reményvesztett imádó. In: Titánia lovagjai I. Rudolf, a reményvesztett imádó. 4-8. p.

Rudolf, the desperate admirer. In: The Knights of Titania. Rudolf, the Desperate Admirer. 5-9. p.

2009

Titánia lovagjai II. Gróf Andrássy Gyula – A lángoló zseni / The Knights of Titania II – Count Gyula Andrássy – The Glowing Genius. Időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastély Múzeumban. 2009. június 5 – szeptember 27. (Szerkesztette: F. Dózsa Katalin, Faludi Ildikó) Gödöllői Királyi Kastély, Gödöllő, 2009.

„Tanácsadó és barát” – Andrássy Gyula gróf. In: Titánia lovagjai II. Gróf Andrássy Gyula – A lángoló zseni. 4-12. p.

„Counsellor and friend” – Count Gyula Andrássy. In: The Knights of Titania II – Count Gyula Andrássy – The Glowing Genius. 5-13. p.

A szocialista divat a valóságban, avagy hogyan lehet divatos egy pesti nő, ha semmit sem lehet kapni az üzletekben? In: Simonovics Ildikó – Valuch Tibor (szerk.): Öltöztessük fel az országot. Argumentum Kiadó – Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2009. 249-260. p.

An eighteenth-century Hungarian court dress with nineteenth century altertions: an example of historicism in  the collection of Hungarian National Museum. In: István Éri (Ed.): Conserving Textiles Studies in Honour of Ágnes Timár-Balázsy. ICCROM, Rome, 2009. 52-60. p.